Kako odabrati najboljeg advokata za firmu?

mojeNovosti.com 27.06.2023.

Saveti i pravne usluge su neophodne za svaku kompaniju koja želi ozbiljno da vodi svoje poslovanje. Pored knjigovođe, advokat je ključan član tima, čija podrška vam je neophodna u upravljanju poslom.


Advokatske usluge su potrebne od samog osnivanja i registracije kompanije, kao i pri sastavljanju ugovora o radu sa zaposlenima, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa klijentima, te kod mnogih drugih propisa iz oblasti kompanijskog i radnog prava.

Advokat vam pruža pomoć ne samo pri sastavljanju obaveznih dokumenata kao što su osnivački akti, statuti i pravilnici, već i u slučaju pregovora, radnih sporova, žalbenih i disciplinskih postupaka.

Takođe, sve važnije postaje i IT pravo, gde advokat pruža savete frilenserima i IT kompanijama u vezi sa pravima i obavezama divelopera i naručioca. Oni takođe pružaju savete o politici privatnosti i zaštiti autorskih prava i intelektualne svojine na internetu.

Međutim, kako znati koji je najbolji advokat za vaše pravne potrebe? U nastavku saznajte šta treba da imate na umu pri odabiru advokata za vašu kompaniju.

Tražite advokata sa relevantnim praktičnim iskustvom


Važan kriterijum prilikom odabira advokata je odgovarajući nivo iskustva. Želite advokata koji je uspešno rešavao slične probleme kao što je vaš. Prethodni uspesi u istoj oblasti povećavaju verovatnoću da će vam pomoći u rešavanju vašeg problema.

Godine iskustva, broj predmeta u određenoj oblasti i prethodni rezultati su važni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom procenjivanja advokatskog iskustva.

Sa iskustvom dolazi i bolje poznavanje drugih relevantnih ličnosti uključenih u proces, kao i konkurencije i njihovog načina rada, što može biti od posebnog značaja u sudskim postupcima. 

Stečene veštine, mudrost i perspektiva u proceni rizika mogu biti bitni u razvijanju pobedničke strategije. Advokat sa nizom prethodnih uspeha takođe donosi samopouzdanje i odlučnost u vođenju kroz sve izazove i preokrete pravnog procesa.

 

Izaberite stručnjaka za rešavanje vašeg problema

Potreban vam je pravnik koji ima duboko razumevanje situacije sa kojom se suočavate. U današnje vreme, većina pravnika se specijalizuje u određenim granama prava, slično kao što i lekari imaju svoje specijalnosti. Ne biste želeli da vam kardiolog operiše bubreg, zar ne?

Da biste pronašli najboljeg pravnika, prvo morate odrediti koja vrsta pravnika je najbolje opremljena da reši vaše probleme. U ovoj početnoj fazi, konsultujte se sa opštim korporativnim pravnikom ili drugim pouzdanim poslovnim savetnikom.

Kada je reč o preduzećima, pre svega vam je potreban pravnik specijalizovan za radno ili korporativno pravo.

Specijalista će imati najbolje informacije u svojoj oblasti i dobro će poznavati specifične strategije koje su primenljive na vaš problem. Ovo duboko znanje je od suštinskog značaja, jer može biti presudno za ishod vašeg slučaja.

 

Odlični advokati su vrhunski komunikatori

Advokati su plaćeni da ostvare komunikaciju sa suparnicima i sudijama u svojim slučajevima. Međutim, jednako je važno pronaći advokata koji je sposoban da efikasno komunicira s vama. Želite advokata koji razume vaše brige i redovno vas informiše o razvoju događaja u vašem slučaju.

Najbolji advokati poseduju veštinu komunikacije koja je organizovana i razumljiva. Advokat treba da proceni da li je najbolje da koristi komunikaciju licem u lice ili na neki drugi način. Takođe, advokat treba da bude svestan da previše tehničkih detalja može biti suvišno i neisplativo.

Kada treba da se donese odluka ili preduzme akcija, pravni zastupnik bi trebalo da sažeto objasni opcije koje su vam na raspolaganju. Pore toga, treba da vam predoči praktične i pravne prednosti i nedostatke različitih koraka i drugih relevantnih pitanja koja će uticati na vašu odluku.

 

Izaberite advokata s odgovarajućim pristupom vrednostima vaše kompanije

Različiti advokati imaju različite ličnosti i pristupe prema klijentima i rešavanju problema. Važno je da pronađete advokata koji je ne samo profesionalan i stručan, već i usklađen sa vašim pristupom, stilom i ličnošću.

Ne bi trebalo da potcenjujete značaj ovog subjektivnog faktora, jer to može biti od ogromne važnosti. Saradnja sa advokatom s kojim imate dobar odnos i kojem verujete da će se brinuti o svim pitanjima koja mogu uticati na vaše poslovanje, učiniće vam život mnogo lakšim.

Pri prvom susretu sa advokatom, preporučuje se da pažljivo postavljate pitanja koja će vam dati bolji uvid i pomoći da lakše razumete njihove vrednosti i pristup. Takođe, procenite da li vam se sviđa njihov način rada, jer to je ključan faktor za uspeh vaše saradnje.

 

Najbolji advokat ostavlja utisak profesionalnosti

Profesionalizam se ne svodi samo na ličnost. On obuhvata određene objektivne radnje i ponašanja koja razlikuju najbolje advokate od ostalih.

Od advokata koji ispoljavaju profesionalizam možete očekivati da:

 

  • Poštuju sve relevantne zakone i etičke kodekse.
  • Deluju u vašem najboljem interesu.
  • Efikasno i ekonomično obavljaju svoj posao, uzimajući u obzir vaše resurse.
  • Redovno odgovaraju na sve telefonske pozive i otvoreno komuniciraju s vama.
  • Dolaze na sastanke dobro pripremljeni i na vreme.
  • Postupaju brzo i u skladu s potrebama.
  • Pružaju savete o alternativnim načinima rešavanja sporova.

 

Advokat treba da bude posvećen i predan zaštiti vaših najboljih interesa. Najbolji advokati preuzimaju inicijativu u vezi s vašim problemom i posvećuju se pronalaženju rešenja koja će vam doneti pobedu.

 

Razmotrite cenu advokatskih usluga pri donošenju odluka

Zakonski propisane cene advokatskih usluga su jednake u svim advokatskim kancelarijama. Način plaćanja i određivanje cena regulisani su advokatskom tarifom, koju je usvojila Advokatska komora Srbije.

Advokatska tarifa razlikuje nagradu za rad advokata od naknade troškova za rad. Osim naplate za angažman na konkretnom slučaju, advokati imaju pravo da naplate i sve prateće troškove koji su neophodni za obavljanje posla.

Iako su cene advokatskih usluga iste, neki advokati vam mogu predložiti "skuplji pravac" za rešavanje vaših problema, bez obzira što možda postoji jednostavnije rešenje.

Zato je preporučljivo da prilikom prvog sastanka sa advokatom detaljno razgovarate o svim glavnim i mogućim pratećim troškovima. Ako je potrebno, konsultujte se sa više advokata pre donošenja konačne odluke.Broj čitanja: 259