Otvaranje firme – sa čime se suočava novi preduzetnik

mojeNovosti.com 13.07.2021.

 

Sindrom burnout (izgaranje) preplavio je poslovni svet, izloživši zaposlene ogromnom stresu. Upravo je stres glavni razlog zašto ljudi napuštaju svoja radna mesta u kompanijama i osnivaju privatne firme ili rade kao frilenseri. Svi mi možemo biti preduzetnici, ali za to je osim hrabrosti i dobre ideje, potrebno znanje o procedurama za osnivanja firme. Kada želite da pokrenete sopstveni biznis, prevashodno razmišljate o obliku poslovanja, potrebnoj papirologiji i zakonskim ograničenjima. Cilj je da uložite što manje novca i imate što manje obaveza prema državi, a da poslujete u skladu sa zakonom. Saznajte koji sve oblici poslovanja postoje i sa čime se suočava novi preduzetnik prilikom otvaranja firme. 

Koji sve oblici poslovanja postoje?

Ukoliko mislite da je vreme da sami otpočnete novi biznis, sigurno tragate za informacijama u vezi sa otvaranjem firme. Ono što ljude najviše zanima jesu troškovi poslovanja i obaveze prema državi, odnosno plaćanje poreza. Frilenseri, pre svega developeri, QA testeri, menadžeri digitalnog marketinga i prevodioci, moraju da otvaraju firme kako bi legalizovali svoje poslovanje. Kako biste se lakše odlučili za oblik poslovanja, upoznajte se šta koji donosi. 

Fizičko lice predstavlja svaki subjekt koji ima svoje ime, prebivalište, državljanstvo i matični broj, i koji odgovara za sebe i svoje obaveze. Ako poslujete kao fizičko lice i imate klijenta koji je pravno lice iz inostranstva, imate obavezu da u roku od 30 dana prijavite ostvareni prihod Poreskoj upravi. Obračunava oko 45% od ostrvarenog prigoda i plaća državi porez na prihod. Međutim, ako vam je klijent pravno lice iz matične države, on snosi troškove i plaća porez. 

Frilenseri se najčešće odlučuju za otvaranje firme u kojoj će biti paušalci ili knjigaši. Preduzetnik paušalac je fizičko lice registrovano da obavlja neku delatnost. Ne vode se knjige i ne može biti u sistemu PDV-a. Za razliku od paušalca, preduzetnik knjigaš vodi knjige i može biti u sistemu PDV-a. 

Preduzeće je pravno lice koje može imati različite oblike. Najčešće se otvaraju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Umesto vlasnika, preduzeće mora imati osnivača i direktora. Za preduzeće se vode knjige, a osnivači odlučuju da li će poslovati u sistemu PDV-a. 

Papirologija - šta je potrebno za otvaranje firme?

Kada ste se odlučili za sistem poslovanja, sigurno se pitate šta je sve potrebno uraditi papirološki. Ako se pitate sa čime se suočava novi preduzetnik kada je u pitanju papirilogija, pratite naredne korake. 


#1 Izbor imena firme

Ime vaše firme mora biti jedinstveno, zato proverite na sajtu APR-a da li je neko privredno društvo već registrovano pod istim ili sličnim nazivom. Ako je naziv vaše firme jedna reč, proverite da li neka druga firma sadrži tu istu reč. Imajte u vidu da dodatna oznaka koja upućuje na delatnost privrednog subjekta ne predstavlja razliku (npr. Mika Eksport-Import). 

#2 Šifra delatnosti i osnovački akt

Šifra delatnosti predstavlja izbor najvažnije delatnosti koju će vaša firma obavljati. Osnivački akt je pravni akt koji sastavljaju osnivači privrednog društva i koji mora biti overen kod notara. Kako društvo može biti jednočlano i višečlano, za jednočlano društvo osnivački akt predstavljen je u formi Odluke o osnivanju, a za višečlano društvo u formi Ugovora o osnivanju.

#3 Registracija u APR-u

Registracija privrednih subjekata se vrši u Agenciji za privredne registre, a od dokumentacije je potrebno priložiti jedinstvenu registracionu prijavu, propisanu dokumentaciju (u originalu, overenoj fotokopiji ili overenom prepisu) i dokaz o uplati naknade za osnivanje. Nakon registracije iz APR-a dobijate registracioni ili matični broj, poreski identifikacioni broj – PIB, prijavu za PDV i obrazac M-A odnosno potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje osnivača (ujedno i zastupnika privrednog društva).

#4 Otvaranje računa i prijava Poreskoj upravi

Kada otvorite račun u banci, na red dolazi prijava Poreskoj upravi. Poresku prijavu podnosite u filijali Poreske uprave u opštini u kojoj je sedište vaše firme. Rok za prijavu je 15 dana od datuma donošenja rešenja u APR. Kada je reč o porezima izuzetno treba voditi računa o odredbama novog Zakona o fiskalizaciji koji je poznat kao Fiskalizacija 2022.  Zakon stupa na stagu 1. januara 2022, a nalaže da obveznici fiskalizacije u momentu prometa izdaju fiskalni račun putem elektronskog fiskalnog uređaja, kao i da Poreskoj upravi dostave podatke o izdatom računu u realnom vremenu.

Sa čime se suočava novi preduzetnik?

Visok nivo lične odgovornosti, nedefinisano radno vreme i naporan rad, rizik od gubitka uloženog kapitala i podložnost fluktuacijama na tržištu samo su neki od problema sa kojima se susreće novi preduzetnik. Pored stručnosti za proizvodnju konkretnog proizvoda ili pružanje konkretnih usluga, za rad privrednog subjekta potrebna je stručnost iz oblasti finansijskog i administrativnog menadžmenta, upravljanja ljudskim resursima, odnosa sa javnošću i slično. Kada vidite sa čime se suočava novi preduzetnik shvatate da nije lako biti vlasnik firme. Međutim, kada uporedite probleme sa svim prednostima preduzetništva, možda se uskoro odlučite za otvaranje firme. Broj čitanja: 6199