Novosti

Novosti                                  
19.11.19.

5 razloga za integraciju tradicionalnog i digitalnog marketinga

Nema sumnje da je digitalni marketing danas sveprisutan, a glavni razlog za to je njegova efikasnost i pouzdanost u onlajn promociji firmi i u privlačenju pažnje internet korisnika. Međutim, još uvek ima puno potencijalnih potrošača koji nisu previše aktivni na internetu, i za koje digitalni marketing neće biti toliko efikasan. U takvim slučajevima marketari se oslanjaju na tradicionalni pristup marketingu.